English 繁体中文 Français Gujarātī עברית भाषा चुने 言語を選択してください 한국어 Español 简体中文版

Verify A Diamond Grading Report

* = נדרש

מת דוח דירוג יהלום

שירות אימות הדוחות של מעבדות AGS מאפשר לך לוודא שהממצאים של דוח דירוג היהלומים שבידיך תואמים את הנתונים המאוכסנים במאגר דוחות היהלומים של מעבדות AGS. אם אינך בטוח היכן אלה נמצאים, הקלק על השם של דוח הדירוג שלך כדי לראות דוגמה: מסמך פלטינה על איכות היהלום®, מסמך איכות היהלום®, אישור איכות היהלום®, דוח איכות היהלום®, דוח זהב על איכות היהלום®, ניתוח איכות היהלום® וייעוץ יהלומים™. אנא הזן את מספר דוח ה-AGS שבידיך ואת משקל היהלום בקרט כפי שהוא מופיע בדוח דירוג היהלום. נכון לעכשיו,

שירות אימות הדוחות זמין למסמכים שהוצאו אחרי ה-1 בינואר 2001.
    
ניתן לקבל מסמך איכות יהלום, מסמך פלטינה על איכות היהלום ודוח זהב על איכות היהלום בפורמט PDF, בתנאי שהוא הוצא לאחר ה-1 בספטמבר 2009. את כל המסמכים האחרים ניתן לקבל בפורמט PDF אם הם הוצאו לאחר ה-1 באפריל 2010.

Verify Diamond Report

אם דוח דירוג היהלום שלך לא עולה לאחר הזנת הנתונים הנ"ל, אנא נסה לבצע חיפוש מחדש וודא שבדפדפן שלך לא מופעלת חסימה של חלונות קופצים. אם ברצונך לאמת דוח דירוג יהלום אחר, או אתה מתקשה לאתר את מספר דוח הדירוג של AGS שברשותך, אנא פנה אלינו בדוא"ל: support@agslab.com ונציג שירות הלקוחות יחזור אליך בהקדם האפשרי. אנא שים לב לשעות הפעילות שלנו: ימים ב' עד ו' מהשעה 08:00 עד 15:45.