English 繁体中文 Français Gujarātī עברית भाषा चुने 言語を選択してください 한국어 Español 简体中文版

מעבדות AGS

לפני שהייתה מעבדות AGS, היו מעבדות דירוג יהלומים אחרות. עם זאת, ההתמקדות שלהם הייתה במתן שירות מוגבל למסחר בתכשיטים. חברי האגודה האמריקנית רן, קבוצת עילית של תכשיטנים מחויבים למשימה של הגנת צרכן, הרגישו שהתעשייה, כמו גם את הצרכן, תרוויח ממעבדה שנערכה לרמת דירוג יהלומים מחמירה - עם עיקרון יסוד הגנת צרכן בראש ובראשונה. משימה זה בחשבון, הם יצרו את מעבדות AGS.