English 繁体中文 Français Gujarātī עברית भाषा चुने 言語を選択してください 한국어 Español 简体中文版

על AGS מעבדות

לפני מעבדות AGS היו גם מעבדות אחרות לדירוג יהלומים. אולם, הן התמקדו במתן שירותים שמוגבלים לענף המסחר בתכשיטים. חברי האגודה האמריקאית לאבנים יקרות, קבוצה של צורפי צמרת שמחויבים לשליחות להגן על הצרכן, הרגישו שהתעשייה וגם הצרכנים ירוויחו מהקמת מעבדה שמקפידה על סטנדרטים מחמירים יותר בדירוג יהלומים – כאשר אמונת המייסדים בחשיבות של הגנת הצרכן מוצבת בראש סדר העדיפויות. מעבדות AGS הוקמו מתוך השליחות הזאת.

מאז הקמתן בשנת 1996, מעבדות AGS הגיעו להישגים רבים, כולל הישגים שנרשמו לראשונה בענף. בין ההישגים החשובים שלנו:

 

  • הצגנו לראשונה את דירוג העיבוד "אידיאלי" עבור היהלום והעגול. דירוג זה מכונה גם האידיאל של AGS או עיבוד שלושה אפסים (Triple Zero Cut).
  • יצרנו את השיטה הראשונה בתעשייה לדירוג עיבוד שעמדה במבחן מדעי, הינה אובייקטיבית ומהימנה – והיא עדיין היחידה מסוגה.
  • היינו המעבדה הגדולה הראשונה שהציעה דוחות דירוג יהלומים עם דירוג איכות לצורות מיוחדות (פנסי), כולל פרינסס, אמרלד ואובל, כמו גם צורות בלעדיות שמוגנות בפטנט.
  • התחלנו להציע דוחות דירוג יהלומים עם סולם דירוג פשוט, קל ואינטואיטיבי הנותנים את כל המידע לו אתה זקוק כדי להרגיש נוח בקבלת החלטה על רכישת יהלומים.
  • התחלנו לספק מגוון של דוחות דירוג יהלומים, עם או בלי דירוג העיבוד, כדי לענות על הצרכים המיוחדים של יצרני יהלומים, קמוענאי תכשיטים וכמובן על הצרכים שלך, הצרכן.

כשאתה מתכוון לקנות יהלום וזקוק לחוות דעת הוגנת, דוח הדירוג של מעבדות AGS הוא ידיד שלך. מעבדות AGS מספקות הערכה מקצועית ועצמאית של איכויות היהלום שעליה אתה יכול לסמוך. יש אנשים שיעידו כי אנחנו מחמירים כשמדובר בדירוג יהלומים. זה בסדר מבחינתנו, כי משמעות הדבר היא שאנחנו מבצעים נאמנה את עבודתנו – להגן עליך.

אל תקנה יהלום בלעדיו!